Menu Products
Advanced Search
Support online

Hà Nội

024. 35561977

Hồ chí minh

(028) 39770364

Visited
 • 1
 • 232
 • 1,347,933

Views: 727

ÍCH TIỂU VƯƠNG - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Product code : 7407

Hỗ trợ cải thiện rối loạn chức năng bàng quang, dùng cho người tiểu nhiều lần, tiểu són, hội chứng bàng quang kích thích
Hỗ trợ cải thiện rối loạn chức năng bàng quang
Hỗ trợ giảm tiểu són, tiểu nhiều lần
SẢN PHẨM ĐƯỢC TIẾP THỊ BỞI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU

Quantity:

  - Hỗ trợ cải thiện rối loạn chức năng bàng quang, dùng cho người tiểu nhiều lần, tiểu són, hội chứng bàng quang kích thích
  - Hỗ trợ cải thiện rối loạn chức năng bàng quang
  - Hỗ trợ giảm tiểu són, tiểu nhiều lần

  SẢN PHẨM ĐƯỢC TIẾP THỊ BỞI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU

Related Products

GLUTEX

KIM MIEN KHANG

Giá liên hệ

HO TANG DUONG

Giá liên hệ

NINH TAM VUONG

Giá liên hệ

VUONG LAO KIEN

Giá liên hệ

KIM DOM KHANG

Giá liên hệ

HO TRI VUONG

Giá liên hệ

VUONG NAO KHANG

Giá liên hệ

LINH TU DAN

Giá liên hệ

SPACAPS

Giá liên hệ

HOA HAN LINH

Giá liên hệ

MINH NHAN KHANG

Giá liên hệ

VUONG TAM THONG

Giá liên hệ

HONG MACH KHANG

Giá liên hệ

KIM THAN KHANG

Giá liên hệ

ICH GIAP VUONG

Giá liên hệ

KIM THINH

Giá liên hệ

BABOLICA

Giá liên hệ

HOANG THAP LINH

Giá liên hệ

PHU BI KHANG

Giá liên hệ

COT THOAI VUONG

Giá liên hệ

ICH TAM KHANG

Giá liên hệ

HOANG THONG PHONG

Giá liên hệ

NGA PHU KHANG

Giá liên hệ